Mladí KSČMAktuality

Aktuality

Devatenácté zastupitelstvo aneb Většina zastupitelů přispěla nejbohatším

(27.1.2016)

Vzhledem k tomu, že římskokatolická církev, jejíž je arcibiskupství součástí, dostává v současné době desítky miliard z ,,restitucí“, což je tolik majetku, že kolikrát sama církev neví, co s ním, nelze tuto dotaci mimo jakýkoliv řádný dotační titul než považovat za odpustek, kterým zřejmě někteří politici chtějí vykoupit své hříchy u miliardářské náboženské organizace z peněz všech občanů. Dodávám, že množství peněz, jaké u nás církve dostávají, překvapilo i mé známé ze silně katolického Polska, protože ani tam ,,restituce“ nenabyly takových obludných rozměrů.

Velmi správný návrh v této souvislosti přednesl náměstek hejtmana Lubomír Nečas, a to aby částka byla převedena na jiné kulturní projekty. Tento návrh však nezískal dostatečný počet hlasů.

V diskuzi se objevila i jedna hezká perla, kdy hejtman Lukáš prohlásil, že Arcibiskupství olomoucké je vážená instituce. Na to se dá snad jen říct, jak kým, Podle průzkumu z roku 2011 pak 60 % občanů církve považuje za neužitečné. Za neužitečné považuje církve i 30 % občanů hlásících se ke katolické církvi.

Návrh se tak zejména spojenými silami ČSSD, lidovců a ODS podařilo prohlasovat. Z KSČM samozřejmě pro takový návrh nikdo nehlasoval.

Osobně jsem do programu zastupitelstva navrhoval doplnění bodu Informace o Strategické průmyslové zóně Holešov. Nicméně ztotožnil jsem se s návrhem hejtmana, aby se požadované vyřešilo v bodě Informace o činnosti Rady Zlínského kraje. Šlo především o to, že společnost Industry Servis, která zónu spravuje, na rozdíl od všech ostatních krajem vlastněných akciových společností (těmi jsou nemocnice), nemusí předkládat své hospodaření zastupitelstvu. To se mi zejména za situace, kdy se zóně dosud nedaří naplňovat svůj účel, přitáhnout investory, a zóna je v podstatě jen pár budov na jinak téměř prázdném poli, jeví velmi nestandardní. Zvláště za faktu, že do zóny se z veřejných prostředků již nalilo cca 1,5 miliardy. O zóně někteří zastupitelé diskutovali v různých bodech, některý z opozičních zastupitelů snad dokonce prohlásil, že by se zóna měla zrušit úplně (což by znamenalo vylití těch peněz, které do ní šly, do kanálu).

Já jsem se tedy dotázal, jaký je důvod změn, ke kterým v zóně v poslední době došlo. Po podzimních změně, kdy byl bývalý místopředseda představenstva Černoch odvolán a nahrazen dalším členem ODS Liborem Karáskem, totiž v prosinci byl zvolen Karásek předsedou představenstva, Sobieská, dosavadní členka představenstva, se stala jeho místopředsedkyní a dosavadní předseda Němec (též ODS) jeho členem. To mi bylo v podstatě zrekapitulováno a ještě jsem se dozvěděl, že Němec odchází do vedení Regionálního podpůrného zdroje (RPZ). RPZ je krajem vlastněná společnost, která již v podstatě nevyvíjí téměř žádnou činnost a pravděpodobně bude zrušena. Člověk by čekal, že manažer, který mi ukazoval ocenění za nejlepší průmyslovou zónu (ale i Kalouska prý kdysi ocenili jako nejlepšího ministra financí), které dělal deset let předsedu představenstva, bude považován za velmi kvalitního manažera a bude mít tolik nabídek ze soukromého sektoru, že je nebude moci odmítnout a neskončí ve společnosti, která je de facto v útlumu.

Co se týče mého návrhu, po debatě s hejtmanem, kdy mi bylo slíbeno zlepšení informovanosti zastupitelstva, jsem jej stáhl.

Přestože jsem se na zastupitelstvu nepustil do kritiky vedení Industry Servis, zaslal mi asi dva dny po zastupitelstvu Němec ne zrovna krátký e-mail, ve kterém mě mimo jiné obvinil, že trpím utkvělými představami. Inu, co dodat, pokud Němec tímto stylem komunikuje i s potenciálními investory, těžko se divit, že v zóně má zatím provoz jediná firma...

Jako každé zastupitelstvo na konci roku i toto zastupitelstvo schvalovalo rozpočet a s ním související dotace a opatření na další rok. Rozpočet s příjmy 8,1 mld. Kč a výdaji 8,3 mld. Kč je sice stále mírně schodkový, nicméně schodek je kryt rozpočtovými přebytky z let minulých, nepředpokládá se žádné čerpání úvěru. Zřejmě i proto prošel rozpočet poměrně hladce, bez větších diskuzí. Projednávalo se také několik bodů, které souvisely s již dříve schváleným sloučením dosavadních krajských fondů do jednoho. Vzhledem k tomu, že toto sjednocení přináší značné zpřehlednění přidělovaných krajských dotací, zejména v oblasti sportu, kde dosud často nebylo jasné, proč se komu dává jaká dotace, jednoznačně jsem toto uvítal.

Z jednání byly staženy dva body. Jeden se týkal obslužnosti kraje autobusovými linkami, přesněji řečeno vyhlášením výběrového řízení. Jak prohlásil radní Kučera, šlo o kompromis. Část řidičů i autobusových dopravců požaduje, aby součástí výběrového řízení bylo stanovení minimálních mezd řidičů. To je vcelku rozumný požadavek, ale problematický z hlediska zákona. I když předkládaný materiál toto přímo neřešil (toto měl řešit teprve následný materiál v radě), radní Kučera ho v rámci dohody na Asociaci krajů prozatím stáhl. Bylo totiž přislíbeno, že má dojít k úpravě zákona. Většina zastupitelů za KSČM vyjádřila pochopení pro snahy řidičů o spravedlivé odměňování za svou práci.

Druhým staženým bodem bylo vystoupení ze sítě I Cammini d'Europa, která slouží na podporu cestovního ruchu. Na jednání nebyla shoda, zda je členství pro kraj přínosné či nikoliv.

Důležitým schváleným dokumentem byla i Koncepce rozvoje silniční sítě II a III tříd Zlínského kraje, která stanovila kritéria pro výběr investic v oblasti silnic.

Závěrem si musím pochválit, že jednání bylo mimořádně věcné a díky tomu i rychlé. Vzhledem k dosud rekordnímu počtu materiálů jsem očekával delší průběh.

autor: Bc. Michal Kostka
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena