Mladí KSČMAktuality

Aktuality

Vietnam – dnes a zítra

(22.4.2016)

Informace z lednového XII. sjezdu Vietnamské socialistické republiky:

XII. sjezd Komunistické strany Vietnamu zasedal od 20. do 28. ledna 2016 v Hanoji. Účastnilo se jej 1.510 delegátů zastupujících více než 4,5 milionu členů strany. Sjezd zvolil Ústřední výkonný výbor s 200 členy a 19 členů politického byra. Generálním tajemníkem byl znovu zvolen pan Nguyen Phu Trong.

Vietnamský stát a vietnamští lidé nikdy nezapomenou na přátelství a podporu českého (tehdy československého) státu a občanům za podporu Vietnamu během války a sjednocení i během následné výstavby a rozvoje země.

Seminář se zabýval třemi hlavními tématy:

  1. Přehledem vývoje politiky nového směru ve Vietnamu

  2. Zahraniční politika Vietnamu v období nového směru

  3. Dnešní situace v Asii a Tichomoří.

1) Přehled vývoje politiky nového směru ve Vietnamu

V letech 1976 až 1986 se Vietnam zmítal ve vážné hospodářské a sociální krizi. Proto se 6. sjezd Komunistické strany Vietnamu usnesl na tzv. Politice NOVÉHO SMĚRU (politiky inovace). Tímto rozhodnutím Vietnam vstoupil do nové fáze rozvoje.

Hlavní rysy politiky nového směru ve Vietnamu:

Za prvé – nový směr myšlení a to především ekonomického myšlení.

Za druhé – nový směr v oblasti právního systému zahrnoval nový právní systém a dokonalejší předpisy odpovídající mezinárodním standardům.

Za třetí – nový směr v politické oblasti. Politické reformy následují krok za krokem v souladu s úrovní hospodářského vývoje.

Přehled 30 let politiky nového směru:

Výsledky 30-ti leté politiky nového směru ve Vietnamu lze stručně shrnout takto: „Politická stabilita; stabilní a relativně vysoký hospodářský růst; stále stoupající životní úroveň; politická a sociální stabilita postupně sílí a upevňuje se; zahraniční vztahy Vietnamu se rozšiřují a postavení Vietnamu na mezinárodní scéně stále stoupá. „

Stačí uvést některé příklady:

Ačkoliv je v současné době uplatňován nový směr, který se snaží všestranně, organizovaně a věcnými kroky vycházet z reality, tak je zároveň důsledně dodržována myšlenka, že základem všeho je důležité opírat se o úlohu lidu jako hospodářské společnosti, využívat šetrně vlastní zdroje a národní jednotu, která navazuje na tradice Hoči Mina a zásady marxismu – leninismu.

Jsou zajišťovány národní zájmy a integrace na základě výhodnosti a vzájemné rovnosti. Zároveň se dbá na to, aby docházelo k upevňování strany. Proto je nutné ji budovat na základě schopnosti členů. Z toho důvodu je stranická linie velmi efektivní, protože dochází k častému dialogu, výročním setkáním, školení a rekvalifikaci stranických pracovníků.

Ekonomika: Vietnam udržuje tempo stabilního hospodářského růstu. Po celé období 30-ti let rostlo HDP průměrně téměř o 7 procent. V letech 2001 až 2010 dosahoval růst HDP průměrně 7,26 procent. V období 2011 – 2015 se očekává průměrný růst 6 procent ročně.

Společnost: Více než třetina z celkových investic v celé zemi je zaměřena na úkol zmírnění chudoby, rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání, vědu a technologie, zdravotnictví, kulturu a další cíle.

Životní úroveň: Podle hodnocení OSN je Vietnam jednou z předních zemí světa v boji za snížení chudoby (dle požadavků Rozvojových cílů tisíciletí OSN – MDGs). Před začátkem politiky nového směru činila míra chudoby ve Vietnamu 58 procent. Nyní tvoří počet chudých domácností jen 9 procent z celkového počtu

2) Zahraniční politika Vietnamu v období nového směru:

Vietnam má diplomatické vztahy s téměř 180 zeměmi po celém světa a obchodní vztahy s více než 160 zeměmi a teritorii světa.

Zahraniční politika tak pro Vietnam znamená nejen mezinárodní integraci, ale i nezávislost, mír, spolupráci a rozvoj. Vietnam prosazuje otevřenou politiku s aktivní a pozitivní mezinárodní integrací. Dále se podílí na procesu mezinárodní a regionální spolupráce.

Vietnam je proto spolehlivým partnerem v mezinárodních záležitostech a je aktivním členem mnoha organizací jako například WTO (Světová obchodní organizace), APEC, ASEM a ASEAN (sdružení národů jihovýchodní Asie).

Úspěchy mezinárodní politiky:

a) Zlomení embarga uplatňovaného vůči Vietnamu,

b) Posílení vztahů se sousedními zeměmi – dodržování jednoty a celistvosti území,

c) Normalizování a nastolení dlouhodobých vztahů se všemi státy včetně velkých zemí. Prohlubování zahraničních vztahů s nejdůležitějšími zeměmi. Navázání strategického partnerství s 15 zeměmi a komplexní spolupráce s 11 zeměmi.

d) Aktivní a pozitivní integrace do regionální ekonomiky a mezinárodní integrace, která přinesla změny v myšlení vládního aparátu.

 

3) Dnešní situace v Asii a Tichomoří

Spočívá těchto situacích: mír, stabilita a vývoj v Asii a tichomořském regionu je velmi důležitým faktorem pro každou zemi. V této souvislosti Vietnam uskutečňuje mírovou politiku k řešení sporů jednáním, nepoužíváním hrozby síly na základě respektování mezinárodního práva a regionálních dohod.

 

Komunistická strana Vietnamu má vztahy s 210 stranami v 108 zemích v různých částech světa. Pěstuje je formou teoretických seminářů, politických dialogů, výročních setkání na vysoké úrovni, školení a rekvalifikace stranických pracovníků, dohod o spolupráci po stranické linii.

autor: Pavel Herman
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena