Mladí KSČMAktuality

Aktuality

Mladá generace chápe politiku KSČM, přichází jich čím dál víc

(10.3.2015)

Každý z mladých lidí má svoji vlastní motivaci, proč vstoupil do KSČM. Jedná se především o názorovou shodu s programovými tezemi KSČM a touhu nebýt lhostejní ke svému okolí a v běžném denním životě pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Proto se snažíme, aby se zúčastnili akcí, ať už sportovních či vědomostních s dětmi a mládeží. Dále pořádáme různé pracovní semináře a školení. Snažíme se a doporučujeme, aby mají-li tuto možnost, absolvovali studium, které jim umožní větší uplatnění ve společnosti.

V každé společnosti a zvláště v naší straně jsou mladí lidé preferováni především proto, že přinášejí nové myšlenky, které se, jako každé mládí, snaží prosazovat.  Do KSČM v poslední době přichází velký počet mladých lidí, kteří chtějí na svém životě i dění v naší republice změnit spoustu věcí. Jedná se především o lidi s velkým sociálním cítěním a touhou pracovat ve prospěch ostatních. Toto je pro KSČM signálem, že její politika je správná a právě tato mladá generace ji chápe a naplňuje.

autor: Filip Zachariáš
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena