Mladí KSČMAktuality

Aktuality

Americká vojska se nesmí natrvalo umístit na území České republiky

(10.3.2015)

Mnoho amerických základen stojí na území Evropy. Například v Itálii či v Německu. Ale bylo by vhodné znát názory obyčejných lidí na přítomnost amerických vojáků v jejich zemích. A nejen oficiální názory v médiích, jejichž úhel pohledu řídí Evropská unie, která je prý založená na humanistických základech. 

Spojené státy v současné době mají 823 základen, rozmístěných ve více než 130 ze 194 zemí světa. 

Položme si otázku, kdo by měl pod kontrolou americké vojáky, pobývající na území České republiky. České úřady? V žádném případě. Američané nepřipustí, aby jejich vojáci podléhali někomu jinému, než jejich vlastním úřadům. Americká vojska by v žádném případě nebyla pod jurisdikci českého státu.

Pokud Američané začnou dodávat zbraně kyjevské vládě a Rusové udělají totéž na východě Ukrajiny, tak válce v Evropě nic bránit nebude. A to je to, co Spojené státy chtějí. Amerika padá do kolosálního státního dluhu, který převyšuje 17 triliónů dolarů. V případě plošné války by zkrachovaly firmy, došlo by ke krachu držitelů obligací a samozřejmě i k pádu cenných papírů. Státní dluh USA by se smazal. A s každou poválečnou zakázkou by se ekonomika USA zvedala ode dna. Spojené státy mají poslední možnost, jak se vyhnout totálnímu finančnímu bankrotu.

Jak je možné, že na veřejnost se nedostala informace o tom, že na „obraně“ proběhla jednání, která se týkala toho, že NATO už má přichystanou žádost o český kontingent v počtu 20000 mužů? Vláda České republiky zamlčuje i fakt, že několik kusů bojové techniky bylo posláno na Ukrajinu, nikoli do Nigérie.
 

A jak je možné, že Vláda České republiky pravdivě neinformuje o Vrběticích, kde nedávno vybuchly sklady munice? Jen podotýkám, že druhý sklad munice v žádném případě nevybuchl náhodou. 

Obchod ze zbraněmi je velmi lukrativní byznys. Hlavně tam, kam je dovoz zbraní embargován. Enormní zisky jsou i pro toho, kdo nad takovým obchodem takzvaně přivře oči. 

Ale vraťme s k již zmiňovaným americkým vojskům, které by rádi vkročily na území České republiky.

Musíme vzít na vědomí případy z jiných zemí, kde mají Američané umístěny své vojenské základny. Několik amerických vojáků se například dopustilo znásilnění bezbranných dívek. Například v Japonsku. Jsou případy mnoha hrdelních zločinů, za které nebyli američtí vojáci nikdy odsouzeni. Známý případ je z italského Cermizu, kde vojenský pilot Richard Ashby zabil přes 20 lidí a byl osvobozen vojenským americkým soudem. Vždyť takový voják je vždy vyšetřován a potrestán v USA. Proč ne místními úřady?

Co by vlastně čekalo české lidi, kdyby na našem území měli Američané umístěnou svoji vojenskou základnu? Byli by tito civilisté ohrožování americkými vojáky tak, jako v jiných státech?

Naštěstí Vláda České republiky zatím nepočítá o rozmístění vojenských základen NATO v Česku. Jen se zapojí do operace Atlantic Resolve (Atlantické odhodlání). Armáda České republiky ale bude intenzivněji spolupracovat s americkou armádou - na jiných základnách či cvičištích v Evropě, případně na cvičištích v tuzemsku.

Je otázkou, jak dlouho bude Česká republika odolávat tlaku USA, aby se na našem území natrvalo rozmístily jednotky americké armády. Tento tlak ještě více zesílí, čím více bude gradovat politika kyjevské vlády, Evropské unie a Spojených států amerických.

Česká republika by měla v budoucnu jasně demonstrovat svoji suverenitu a ukázat, že v žádném případě nechceme být jakýmsi předmostím pro útok na Ruskou federaci.

autor: Petr Cvalín
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena