Mladí KSČMAktuality

Aktuality

UNITED – studijní zasedání ve Štrasburku

(21.4.2015)

Zasedání probíhalo v Evropském centru mládeže ve Francii, které finančně podporuje Rada Evropy a GUE / NGL – Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice. Jedná se o politické uskupení socialistických a komunistických stran v Evropském parlamentu. Zasedání jsem se zúčastnil jako delegát za neziskovou organizaci DUHA (Rainbow), která je uvedena na seznamu organizací spolupracujících se sítí UNITED for Intercultural Action.

Významnou podporou pro vzdělávání v oblasti lidských práv studentům poskytoval manuál Compass, který vydala Rada Evropy. Mnoho zajímavých informací nabízela studentům prezentace od Christiane Schneider s názvem „Hate in the Net“ – ohledně rostoucí nenávisti na internetu a sociálních sítích. Další zajímavostí pro problematiku lidských práv zajišťovala iniciativa „No Hate Speech,“ která využívá internetové kampaně v boji proti šíření nenávisti.

Návštěva studijního zasedání ve Štrasburku se pro mne jako absolventa politologie stala velmi významnou událostí. Veškeré studium probíhalo v anglickém jazyce, proto jsem si tak mohl na základě konverzace procvičovat cizí jazyky. Vedle teoretických přednášek, společných zážitků se studenty a návštěvy sídla Rady Evropy jsem obdržel praktické informace o tom, jak pracovat se softwarovými aplikacemi.

PODĚKOVÁNÍ:

DUHA UNITED – organizace zabývající se právy dětí a mládeže; pořádá mezinárodní výměny mládeže a vzdělávání.

Web: www.united.duha.cz

Kontakt: prokes@united.duha.cz

UNITED for Intercultural Action – Evropská síť proti nacionalismu, rasismu, fašismu

Web: www.unitedagainstracism.org/

DUHA – Sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Web: www.duha.cz/

 

 

autor: Pavel Herman
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena