Mladí KSČMAktuality

Aktuality

Nejhorší je existenční strach

(28.5.2015)

V této souvislosti se nemohu nezeptat, jak je na tom Vyškovsko s nezaměstnaností, která je problémem nejen vašeho regionu, ale i celé ČR. A kde byste viděl možná řešení ke zvýšení zaměstnanosti?

 

Ačkoliv okres Vyškov v rámci Jihomoravského kraje patří z procentuálního hlediska nezaměstnanosti k těm lepším, tak je to samozřejmě obrovský problém, neboť za každým statistickým procentem je celá řada tragických životních osudů. Nicméně obrovský klad vidím v aktivitě zdejších obyvatel, kteří přicházejí s novými a novými nápady. Ty mají pak na zaměstnanost pozitivní vliv. Stejně tak je velmi důležitá komunikace mezi zastupitelskými orgány a investory. Zde bych rád vyzdvihl práci zástupců KSČM. Od zastupitelů obecních a městských zastupitelstev, přes krajské zastupitele až po poslance a europoslance KSČM jsou v tomto ohledu velmi činorodí. V tomto ohledu KSČM vítá každé nové pracovní místo. Je nutné ovšem podotknout, že zaměstnavatelé musí respektovat určitá pravidla, a ne se chovat stylem »buďte rádi, že zaměstnávám lidi«.

 

Teď ke druhé části vaší otázky. Univerzální lék na nezaměstnanost asi neexistuje – musí se jednat o celý soubor opatření. Myslím, že by měla být obnovena debata o zavedení kratšího pracovního týdne. Podle mého soudu je to logické, neboť v mnoha odvětvích automatizace pokročila o velký kus vpřed. A stroje by měly sloužit lidem, včetně zisku, který produkují a který dnes často končí v kapsách úzkého okruhu majitelů. Slova odpůrců tohoto řešení dostatečně vyvrátila realita, neboť i v České republice už k tomuto řešení některé podniky přistoupily a rozhodně je to nepoložilo na lopatky.

 

Jak byste zhodnotil turistický ruch ve městě? Dokáže v tomto ohledu dinopark se zooparkem konkurovat sousednímu Blansku s Moravským krasem?

 

Myslím, že si tato dvě místa určitě nekonkurují. Návštěvníkům bych doporučil navštívit i dinopark ve Vyškově, který zaujme jak ty nejmladší, tak jejich rodiče a prarodiče, ale též Moravský kras a další krásy jižní Moravy. Zmínil bych například zámek ve Slavkově u Brna, v jehož kasematech právě probíhá unikátní mezinárodní výstava rybích trofejí, dále každoroční rekonstrukci bitvy tří císařů, renesanční perlu, kterou je zámek v Bučovicích, ale například i unikátní papouščí zoo v Bošovicích. Za návštěvu stojí také nespočet společenských akcí, které se zde konají. Jsou to divadelní festivaly, a co se týká těch hudebních, tak Vyškov má třeba svůj vlastní majáles, v Bučovicích naleznete každoroční festival Rockové školy, který získal v okrese velmi dobré jméno. No, a chybu samozřejmě neuděláte, ani když navštívíte tradiční krojované hody, jež se konají v celé řadě obcí na Vyškovsku.

 

Jak hodnotíte vládnutí stávající vyškovské koalice, která se de facto po volbách v roce 2014 nezměnila? Jak spolupracuje s opozicí?

 

Myslím, že po volbách se žel nenaplnilo přání voličů mít ve Vyškově levicovou koalici. ČSSD dala přednost některým jiným politickým subjektům, kterým voliči jasně vzkázali, že si jejich setrvání v čele města nepřejí. Co se týká další spolupráce, tak KSČM je konstruktivní opozicí a vždy jí bude. I díky tomu s námi koalice jedná jako s partnerem, jehož připomínky a návrhy jsou reálné a odrážejí přání občanů. Jsem rád, že jsme nesklouzli ke slibování nesplnitelného, jak to dělaly mnohé jiné subjekty na Vyškovsku, které po volbách zjistily jejich nereálnost.

 

Obecně mne ovšem mrzí, že k volbám chodí tak málo občanů. Mnozí se potom velmi diví, koho to vlastně ve volených funkcích mají.

 

Jste mladý člověk. Jak jsou ve vašem okrese mladí lidé zainteresovaní do společenských témat? Zajímá je politika? Zapojují se do ní i aktivně?

 

Oceňuji každého, který přináší pro spoluobčany něco nad rámec svých povinností. Spousta mých známých a věkových souputníků se tak angažuje v organizaci již zmíněných hudebních festivalů, tradičního Motosrázku v Černčíně nebo tuningových srazů ve Vyškově, ale také mám přátele mezi divadelními ochotníky, kteří naší společnosti zpříjemňují život. Spousta mladých je též organizována v mysliveckých sdruženích, v rybářských spolcích nebo u dobrovolných hasičů. A kdo pochází z malé vesnice jako já, ví, že velká část kulturní činnosti leží na bedrech právě těchto společenských organizací.

 

Zapojení mladých lidí do politického dění je ovšem stále bohužel velmi malé, což je škoda. Podle mého soudu na tom největší díl viny mají polistopadoví politici, kteří nejen mladé, ale většinu obyvatel svými skutky od zapojení do řešení společenských problémů spíše odrazovali. Paradoxně tomuto prospěly sociální sítě, na kterých se většina mladých aktivně pohybuje. Mohou tak při vynaložení minimální energie vyjádřit svůj názor. Na druhou stranu zase částečně přicházejí o formování si názoru v kolektivu.

 

Se kterými největšími problémy či úskalími se musejí vyrovnávat právě zmiňovaní mladí lidé z Vyškovska? A co se s tím dá případně dělat?

 

O nezaměstnanosti jsme již mluvili, nicméně nezaměstnanost mladých je dnes specifický problém nejen na Vyškovsku, ale v podstatě ve značné části celé Evropy. Mladý člověk velmi často narazí na problém hned při hledání práce, a to proto, že velká část zaměstnavatelů požaduje praxi, jenomže tu absolvent školy jen velmi těžko získává, a tak se uzavírá kruh, z něhož je obtížné vystoupit.

 

Velký problém spočívá také ve faktu, že poslední čtvrtstoletí docházelo k dehonestaci dělnických profesí a dělníků jako takových. Je nutné si ale říci, že dnešní dělnické profese jsou velmi odborné a potřebují kvalifikované zaměstnance. Byl vytvořen a podporován mýtus, že všichni musí mít minimálně maturitu a pracovat ve službách. Realita na trhu práce nám ovšem ukázala něco jiného. Dnes jen velmi těžko podniky shání odborníky do celé řady oborů a jsou často ochotné zajistit jim nadprůměrné výdělky. Proto si myslím, že by tomuto problému velmi prospělo mnohem užší spojení škol přímo s příslušným sektorem a podniky, jež v něm působí.

 

Jaké akce plánuje OV KSČM Vyškov v nejbližší době? Na co byste občany prostřednictvím našeho deníku pozval?

 

Plánujeme se zúčastnit celé řady akcí – jak pořádaných KSČM, tak občanskou veřejností. Určitě se komunisté okresu Vyškov zúčastní každoročního setkání na moravsko-slovenském pomezí v srpnu letošního roku v Tvrdonicích, mladí členové pojedou také na setkání mládeže, které se již několikátým rokem koná v táboře Zouvalka kousek od Brna. Já osobně také průběžně pokračuji s besedami o Číně, kde jsem dvakrát pobýval. Během těchto besed jsem navštívil celou řadu knihoven, společenských center nebo domovů pro seniory. V rámci toho se snažím zároveň poznat obce, kde besedy probíhají, nebo navštívit zastupitele za KSČM a základní organizaci, aby docházelo k dalšímu prohlubování vztahů s okresním výborem. Na každou besedu nebo jinou akci je vždy upozornění na webových a facebookových stránkách OV KSČM Vyškov, takže bych doporučil čtenářům, aby je sledovali.

 

Důležité ovšem je, že se členové OV KSČM Vyškov účastní akcí, kde nemusí být pořadatelem přímo OV, ale kde svou práci mohou zviditelnit. V tomto ohledu je důležitá spolupráce s občanským sektorem. A jeden příklad za všechny – já osobně se například zúčastním oslav výročí založení SDH Bučovice, ale budou tam i další členové KSČM, neboť jsme tuto akci i finančně podpořili. Stejně tak jsem rád, že se členové účastní akcí zaměřených na ochranu životního prostředí či jako spolupořadatelé dalších kulturních akcí.

 

V poslední době jsem sledoval akce, které jste pořádali – od manifestace proti průjezdu amerického konvoje přes květnové oslavy, a přišlo mi, že vše proběhlo s velkým úspěchem a větší účastí občanů než na mnoha jiných místech v republice. Jaký je recept na úspěch vámi pořádaných akcí?

 

Těší mne, že lidé v uplynulém půlroce měli zájem o akce, které pořádal okresní výbor. Při pořádání jakýchkoliv akcí je důležité jim dát obsah, který bude pro občany přitažlivý. A ten jim můžete dát jen tehdy, máte-li o občany a jejich starosti zájem. Stejně tak má obrovský vliv samotná připravenost události – včetně její prezentace, aby lidé vůbec věděli, že se pro ně něco připravuje, což samozřejmě nemám na starosti jen já, ale celý tým lidí, kterým patří obrovské díky. Naším cílem je totiž, aby se k nám občané vraceli, a to udělají jen tehdy, bude-li se jim naše akce líbit, nebo je určitým způsobem bude naplňovat. Pak máte vlivy, které neovlivníte, takže pokud například děláte akce pod širým nebem, musíte počítat též s nepřízní počasí, která má na účast vždy velmi vysoký vliv.

 

Blíží se jubileum 600 let od upálení mistra Jana Husa. Co v tomto ohledu plánujete a jak vy osobně hodnotíte osobnost tohoto reformátora a myslitele s odkazem směrem k dnešním dnům?

 

Myšlenky velkých osobností, kterou Jan Hus bezpochyby byl, se poznají tak, že nepodléhají zubu času. Když jsem se poprvé seznámil s učením mistra Husa, běhal mi přímo mráz po zádech, neboť na své aktuálnosti neztratily jeho myšlenky ani po několika staletích vůbec nic. Velmi důležité je, že tyto myšlenky oslovují občany napříč generacemi.

 

Spoustě lidí vyvstalo na mysli učení Jana Husa v souvislosti s tzv. církevními restitucemi, neboť současná církev se chová přesně tak, jako před několika staletími, kdy zájem o majetky několikanásobně překračoval zájem o lidi. Je důležité ovšem rozlišovat mezi institucí církve a věřícími – i to už Hus učinil, a proto jsou Husovy myšlenky často oblíbené i mezi řadovými katolíky. Lze jednoznačně říci, že Hus byl obrovsky silná osobnost se sociálním cítěním a velkou morální integritou. A pak za to, že hlásal slovo Boží, byl římsko-katolickou církví, jež měla dělat to samé, upálen.

 

Jak byste oznámkoval dosavadní rok a půl koaliční vlády České republiky? A co byste Sobotkově kabinetu nejvíce vytknul?

 

Měl jsem možnost pana Sobotku poznat v době, kdy hrozil zánik osmiletého gymnázia v Bučovicích, při jehož záchraně jsem se tehdy aktivně angažoval. Mimochodem sám Bohuslav Sobotka je stejně jako já jeho absolventem. V době, která nastala po pádu vlády Petra Nečase, na niž bude spousta obyvatel ještě dlouho vzpomínat, neboť se v mnoha případech negativně promítla na jejich životní úroveň, jsem věřil, že ČSSD může být alespoň zčásti moderátorem napětí ve společnosti. I přesto, že přišlo určité zklidnění ve srovnání s kabinetem Petra Nečase, spousta slibů nebyla naplněna. Naděje, kterou voliči vložili do rukou ČSSD a hnutí ANO, se v reálné činy nepřetavila a v poslední době je opět spousta občanů zneklidněna. Vůbec se neřeší otázka již zmíněných tzv. církevních restitucí, které ještě vnesou spoustu problémů do celé řady oblastí, nedošlo k zásadní úpravě daňového systému a vidíme také znovuobnovení snah zavedení poplatků ve zdravotnictví. Zdá se mi, že Andrej Babiš začal mnohem více sledovat své zájmy než zájmy občanů, kterými se tak rád před volbami oháněl.

 

Na závěr dovolte otázku týkající se výhradně vaší osoby. Co nejraději děláte ve volném čase? A kolik volného času vlastně máte?

 

Je pravdou, že v poslední době volného času příliš nemám (smích). Nicméně snažím se jej využít k setkáním s přáteli, případně k aktivitám fyzického rázu – vzhledem k tomu, že sedavé zaměstnání má negativní vliv na kondici. Minulý víkend jsem třeba sekal trávu a s přáteli sledoval MS v hokeji. Rád si také přečtu pěknou knihu – oblíbení jsou u mě francouzští naturalisté či ruští realisté, avšak nyní ve zkouškovém období musím dávat přednost odborné literatuře.

 

Petr KOJZAR

 

autor: Filip Zachariáš
zdroj: http://www.halonoviny.cz/articles/view/38201110
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena