Mladí KSČMPostoje, názory, polemika

Postoje, názory, polemika

Mladí komunisté podporují boj studentů v Anglii za snížení školného ve výši až 9000 Liber

Mladí komunisté podporují boj studentů v Anglii za snížení školného ve výši až 9000 Liber (13.12.2014) Právo na vzdělávání, dle potřeb společnosti a schopností studenta, deklarovala celá řada lidsko-právních dokumentů. Přesto je toto právo neustále předmětem různých diskuzí, hledání cest jak toto právo omezit či zcela zrušit. Stále se opakují klišé, že co je zdarma nemůže být kvalitní nebo proč by měla celá společnost platit vysokoškolákům jejich studia, ať si to platí sami.
Zprvu bývá společnosti vnucováno nízké, údajně sociálně únosné školné, pokud možno ještě odložené. To poté, co je prosazeno, pak velmi rychle přestává být nízké nebo sociálně únosné a odloženost zůstane v tom, že si na něj můžete půjčit od bank a pak jim to vracet s vysokým úrokem, pokud tedy splníte požadavky banky na půjčku.

Taková situace je právě v Británii, kde školné dosahuje až 9 000 liber, tzn. přes 300 000 korun. To se pochopitelně celé řadě britských studentů nelíbí.

Devatenáctého listopadu, dva dny po Mezinárodním dnu studentstva a Dnu boje studentů za svobodu a demokracii, uspořádali britští studenti protest proti zvyšování školného. Podle BBC se protestu účastnily tisíce studentů, jedenáct z nich bylo uvězněno. Naše média tuto událost jako tradičně ignorovaly…

Obecně platí, že vzdělání je nejen investicí do úspěchu jednotlivce, ale také významnou investicí pro společnost. Jakékoliv školné vytváří sociální síto a omezuje vzdělání pro sociálně slabší studenty. Proto je nezbytné tyto tendence jednoznačně odmítnout. Možná, že je něčím cílem vytvořit společnost, kterou budou ovládat jen ti, kteří si vzdělání budou moci dovolit, a finančně neprivilegovaným má být vzdělání odepřeno. Toto však žádný rozumný člověk nemůže podpořit.

Komise mládeže při ÚV KSČM vyjadřuje jednoznačnou podporu požadavkům britských studentů.

 

Autor: Sekce školství KM při ÚV KSČM, upravil z textu Michala Kostky Václav Štekl

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena