Mladí KSČMPostoje, názory, polemika

Postoje, názory, polemika

„První máj“ oslavujeme jako „Den solidarity s dělníky“

„První máj“ oslavujeme jako „Den solidarity s dělníky“ (1.5.2015)

„První máj“ dnes pro mnoho lidí představuje den lásky. Jeho historie je však spojena s bojem za lidská a sociální práva. Jedná se o mezinárodní „Svátek pracujících“ spojený se solidaritou dělníků celého světa.

Rozhodnutí o každoročních oslavách „Prvního máje“ bylo přijato v roce 1899 na ustavujícím kongresu II.Internacionály v Paříži. Datum 1. května bylo stanoveno na paměť demonstrací 300 chicagských dělníků začátkem května 1886, po nichž bylo několik dělnických funkcionářů na základě vykonstruovaných obvinění popraveno. V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější.

První máj“ je mezinárodní „Svátek pracujících“ a „Den solidarity dělníků“ celého světa, který se v Čechách slavil poprvé v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. Jan Neruda jako přímý účastník ve slavném fejetonu napsal: „Ano: Byl první máj 1890. A kdo jej co muž dozrálý, myslivý prožil, do dnů svého života na něj nezapomene.“

V době „První republiky“ představoval „První máj“ symbol boje za sociální a politická práva obyčejných lidí. Jednalo se o celosvětový protest proti vykořisťování a ožebračování lidí ze strany politiků a podnikatelů, kteří dohromady tvořili vládnoucí vrstvu společnosti.

Oslavy „Prvního máje“ nejsou žádným výmyslem „Sovětského svazu,“ ale jedná se o „Svátek práce,“ přes jehož manifestace s pomocí odborových organizací docházelo k zajištění práva na práci, zavedení osmihodinové pracovní doby, sociálního zabezpečení, rovného přístupu ke vzdělání a bezplatné zdravotní péče.autor: Pavel Herman
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena