Mladí KSČMVzdělávání

Vzdělávání

Celostranický seminář na téma tvorby a obsahu webových stránek OV a KV KSČM

Celostranický seminář na téma tvorby a obsahu webových stránek OV a KV KSČM (5.10.2015) Představení nového centralizovaného hierarchického systému webových stránek KSČM na úrovních ÚV – KV s možností připojení OV. Zefektivnění systému komunikace a zajišťování obsahu webových stránek KSČM. Definování legálnosti obsahu webových stránek KSČM a jeho editace. Diskuze na téma větší efektivity komunikace mezi tiskovými mluvčími KSČM a deníkem Haló noviny.

Program jednání:


1) Úvodní slovo a shrnutí aktuálního stavu webových stránek KSČM

Místopředsedkyně ÚV KSČM Miloslava Vostrá, mediální úsek Robert Kvacskai, IT oddělení L. Zima, redaktor Haló novin Martin Kalous.

 

První blok – technická a obsahová stránka

Druhý blok – Legální a nelegální obsah

 

 

Propojení systémů se systémem centrálním, které by měly společně fungovat na jedné platformě. Uniformita stránek a propojení, design, technická vybavenost.

 

2) Představení struktury systému

 

PROČ?


 • weby krajských výborů budou analogií krajských výborů

 • vzájemné přenášení článků, zapojení okresních webů

 • v systému je 40 webů – centrálních, krajských a okresních

 • designová úroveň roku 2005

 • zastaralost administrativního systému (pro nové operační systémy a prohlížeče)


JAKÉ?


 • sjednocení prvků, barev a struktury

 • web se přizpůsobí prohlížeči i v mobilech a tabletech

 • moderní design a grafické prvky

 • funkčnost a propojení se sociálními sítěmi a multimédii

 • pokročilá práce s registrovanými uživateli


Struktura:


 • návrh barevné škály

 • v současnosti jsou weby roztříštěné

 • na webu KSČM je možné zřídit okresní stránky (další odkaz domény 3. řádů)

 • příklad členění: aktuálně, naše strana, naši lidé, volby, porada

 • nové podsekce – vzdělávání, mediální výstupy, KSČM v krajích a obcích, e-shop, atd.


Z funkcionalit:


 • registrovaní uživatelé – stažení knih, dokumentů, kalendář

 • soutěže, ankety, vzdělávání (e-learning)

 • newslettery, identifikace uživatele jeho emailem, atd.


KDY?


Ostrý provoz bude zahájen v lednu 2016


Z diskuze:


Menu si budete moci upravovat sami včetně možnosti vkládání animací a videa. ZO hlavně ve městech budou mít prostor přes admina okresu. Kvůli telefonům a čtení článků se bude umisťovat blok (banner) vpravo dole. E-shop bude odkazovat na Futuru, a. s.


Fotogalerie – je možné založit centrální fotobanku s ilustračními fotografiemi pro široké použití, která bude přístupná všem.


Dotazy a návrhy:


Email: vt@kscm.cz – skupina robert.q@kscm.cz


Budou zavedeny domény pouze pro 3. stupně – ÚV, KV, OV. ZO mohou využívat www.estranky.cz

Využívání RSS čtečky, kterou když vložíte do kolonky, tak se zobrazí obsah webových stránek.


Správcovství – administrativní role, plnění, odsouhlesení, zveřejnění...


3) Systém komunikace a zajišťování obsahu webových stránek


Krajské redakční rady (skupina lidí) – administrátoři, kvalifikace psát a publikovat, technické dovednosti a fotografování.


 • schvalují mediální plán

 • např. významné akce, aktuální politické akce

 • reportáže, články, kontakty na místní deníky / média

 • koordinační činnost a reprezentace kraje

 • mohou pomoci napsat článek

 • zajišťuje obsah webových stránek

 • existuje například ve Zlínském kraji


Přebírání článků:


 • v případě článků jednotlivých členů je to vpořádku

 • v jiných případech pokud chybí souhlas, tak mohou vznikat právní problémy


Generální autorská licence:


 • autor se vzdává části autorských práv, aby se článek nebo jeho část mohla zveřejnit

 • RSS čtečka (přebírání článků z Haló novin, aj.)


Webovky:


 • sestavení manuálu pro tvorbu webových stránek

 • stanovování návodu obsahu webových stránek

 • totožná struktura – držení se hlavní linie

 • bude vytvořena a zaslána uživatelská příručka na CD pro každý okres včetně pravidel na používání facebooku

 • redakční rada se bude starat o zajišťování obsahu stránek

 • EDD – elektronické sdílení dokumentů


Diskuze:


Návrh na poskytování možnosti připojit osobní prezentaci profilu. Například zavedení prezentačního balíčku pro zastupitele a doplnění osobního webu zastupitele. Henryk Malysz (okres Karviná)


Zavedení možnosti schvalování příspěvků podle čísel:

 1. Označuje legálnost příspěvku

 2. Označuje potenciální možnost

 3. Označuje nelegální příspěvek


Využívání techniky:


Internetové rádio – návrh na zavedení internetového rádia, které by se zaměřovalo pouze na pořady, nikoliv na hudbu. Obdobné rádio funguje jako Svobodný vysílač. Pavel Herman (Vyškov)


Vytváření videa – natáčení krátkých snímků, které by se vyjadřovaly k aktuálním tématům. Henryk Malysz (Karviná), videa na www.youtube.com pokračují s Milanem Krajčou. Povedlo se také realizovat videa z tiskové konference KSČM.


4) Definice legálního obsahu a editace webových stránek KSČM


  Autorská práva – zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon:

 • autorské dílo vzniká na základě smlouvy (literární nebo elektronické)

 • kolektivní dílo – zaměstnanecké

 • souhlas autora – licenční smluva

 • Svaz / Unie českých spisovatelů – knihy

 • Státní fond kinematografie – videa / filmy

   

  Zákon umožňuje využívat výňatky z děl při recenzích a výukce při uvedení citací:

 • Výňatek díla při vyučování: uvést jméno autora, název a pramen, ze kterého bylo čerpáno

 • Pirátství = instalace a sdílení nelegálního software, hudby, filmů a duševního vlastnictví obecně (netýká se stahování)

 • Pear To Pear – sdílení nelegálních dat, sdílení pirátských dat

 • Pirátské blogy (trestné) – zveřejňování odkazů na filmy, které je možné stáhnout

   

  Veřejné prezentace podléhají autorským právům:

 • Všechna práva vyhrazena x některá práva vyhrazena (Creative Commons)

 • bez souhlasu a licence není možné materiály Creative Commons šířit

 • Existuje 6 druhů licencí: Share (šířit), Remix (upravovat), Attribute (uveďte původ), zachovejte licenci, neužívejte komerčně, nezpracovávejte

  Zveřejnění příspěvků:

 • ČTK – potřebujeme souhlas pokud publikujeme fotografie a články

 • Youtube – důležité zjistit autora

 • Všeobecně je důležité zjistit: jestli můžeme příspěvky šířit a upravovat, je nutné zachovávat licenci a uvádět původ, mít povolení autora.

 • Na facebooku se vzdáváte publikováním vlastních materiálů části svých licenčních práv

 • Katastrální mapa není autorské dílo (MAPY.cz – zřejmě nebudou autorské dílo)

 • Existují firmy vyhledávající porušování autorských práv (mají vyhledávací algoritmy)

 • Řešení: vyhledávací nástroje, práva k užití (komerční)


5) Diskuze na téma větší efektivity komunikace mezi tiskovými mluvčími a Haló novinami


Centrální adresa pro publikování článků: press@kscm.cz a kscm@halonoviny.cz

Je vhodné zasílat články mediálnímu úseku, protože přes komunikační kanály jako jsou okresní stránky se příspěvky do Haló novin nedostanou.

Otázku jednoduchých komunikačních kanálů může vyřešit speciální web a email. Proto je vhodné příspěvky zasílat v kopii na press@kscm.cz kvůli dohledatelnosti.

autor: Pavel Herman
zdroj: KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena