Mladí KSČMVidea

Videa

Ze zastupitelstva města Milovice - 16. 11. 2015

Ze zastupitelstva města Milovice - 16. 11. 2015 (23.11.2015)

K tomu co proběhlo na zastupitelstvu v pondělí a pro obecnou informovanost veřejnosti přinášíme reportáž Milovice TV.

Na zastupitelstvu byl mimo jiné schválen prodej pozemku pro stavbu nové čerpací stanice s kavárnou v části Mladá, dále došlo k upřesnění smlouvy s Merhautovým pekařstvím. Schválily se směnné a darovací smlouvy s TT Develop - týká se to posledních třech Kyjeváků na Braniborské a Spojovací a s tím související výstavbou parkovacích stání, jako protihodnota jsou tři byty pro město.

V úpravě smlouvy s Centrem zdraví Milovice dojde k navýšení parkovacích míst na 26 z 17ti, nová poliklinika má vzniknout naproti Jednotě na Mladé. Dojde k výstavbě nového osvětlení u BMX dráhy, bude demolována budova u sběrného dvora pro novou HZS stanici, doplnily se chybějící prostředky pro provoz ZUŠ.Schválili jsme optimalizaci Juventy ve výši 2,5 a 0,3 mil. Kč Juventy, částky jsou bez DPH, jedná se o zbytné náležitosti. Následně jsme schválili navýšení víceprací o 1,6 mil. Kč na nevyprojektované práce, u toho jsme se zdrželi. Schválili jsme splátkový kalendář občance na nájemném do 5/2017. By schválen náš upřesňující návrh pro ponechání peněz v rámci OAD Kolín pro investice do veřejné autobusové dopravy v Milovicích. Byl schválen příspěvek na občana ve výši 150 Kč na zajištění ostatní dopravní obslužnosti - město vydá celkem 1,593 mil. Kč.

V rámci Juventy došlo k přesunům v rámci rozpočtu ve výši 1 mil. Kč. Záměr části vedení města o zákaz hazardu v našem městě nebyl schválen, nakonec bude na pořadu dne řízená regulace hazardu. Ukázalo se, že není většina 8 hlasů pro úplný zákaz hazardu.

V oblasti nové směrnice k hospodaření s byty města jsme prosadili zabránění diskriminace občanů s omezenou svéprávností při přidělování městských bytů. Nová směrnice je posunem oproti stávajícímu stavu.

Ze zápisů Kontrolního výboru se zastupitelé dozvěděli více k situaci kolem dodatků Juventy, z činnosti Finančního výboru lze vyzvednout zájem o příjmy z poplatku z ubytovací kapacity či ze vstupného.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=m4WR4XwAz9s

autor: Zdeněk Milata
zdroj: Zastupitelstvo města Milovice
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena