Mladí KSČMKdo jsme a co chceme

Kdo jsme a co chceme

MEDIÁLNÍ SEKCE – VÝROČNÍ ZPRÁVA
autor: Pavel Herman
zdroj: mediální sekce Komise mládeže
 

12. zasedání ÚV KSČM dne 27. 9. 2014


vedoucí tematické sekce pro média a PR Komise mládeže ÚV KSČM


Náplň práce: Mediální sekce


  • Virální marketing a politický marketing

  • Tvorba článků a publikací

  • Spravování webových stránek

  • Zakládání Facebook skupin a jejich editace

  • Vydávání a digitalizace publikací

  • Volební kampaně – osobní agitace, výlepy a rádiovůz, petiční stánky

  • Blogerská činnost a nezávislé zpravodajství (Parlamentní listy, Svobodné noviny, atd.)

  • Stáž ve Štrasburku – školení či návrhy POZ

Prohlášení mladých komunistů - Štoky 7. 6. 2015
autor: -red-
zdroj: Komise mládeže ÚV KSČM

Mladí komunisté si ze setkání organizovaném Komisí mládeže ÚV KSČM odnášejí řadu nových zkušeností a podnětů pro další práci. Potvrdili, že mladí komunisté jsou pro svět bez válek, kde základem budou práva lidí práce.

Mladí komunisté jsou otevřeni spolupráci se všemi levicovými demokratickými mládežnickými organizacemi.

Schválilo na 80 účastníků setkání.

Komise mládeže ÚV KSČM
autor: -red-
zdroj: KM ÚV KSČM

Komise mládeže ÚV KSČM je iniciativním a poradním orgánem Komunistické strany Čech a Moravy ve věci otázek souvisejících se životem mladé generace.

Komise mládeže ÚV KSČM chce oslovit mladé lidi vizí spravedlivé a prosperující společnosti založené na úctě člověka k člověku, tradičních evropských hodnotách, svobodě jednotlivce, s širokou účastí společnosti na správě společných záležitostí.

Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo má zájem o dění ve společnosti, o možnost být součástí širší skupiny podobně naladěných mladých lidí a společně s nimi se nejen účastnit, ale také plánovat a organizovat místní či krajské kulturní, sportovní aj. akce. Využívat možnosti tematicky pestrého spektra pořádaných celorepublikových akcí a seminářů. Nelze vynechat možnost plynoucí z provázání s mnoha podobně orientovanými zahraničními organizacemi v podobě různých zahraničních seminářů a stáží.

Struktura Komise mládeže ÚV KSČM

předseda KM ÚV KSČM

Zdeněk Milata - milata.zdenek@seznam.cz

tajemník KM ÚV KSČM

Jaroslav Růžička - jaroslav.ruzicka@kscm.cz


Sekce KM:

Životního prostředí - Miroslav Hajdušík

Mediální - Pavel Herman

Vzdělávací - Václav Štekl

Zájmová - Ctirad Musil

 

V každém kraji působí Krajská komise mládeže. Krajů je celkem 14. Máme tedy 14 krajánků, kteří tvoří mimo vedení a zástupce sekcí centrální Komisi mládeže Ústředního výboru KSČM.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena