Mladí KSČMVzdělávání

Vzdělávání

autor: Bc. Pavel Herman

Virální marketing je marketingová technika, která pro šíření komerčního sdělení využívá sociálních sítí. Je to plánovaná aktivita, která svojí povahou motivuje příjemce k roli šiřitele. Principy takového marketingu sice umožňují oslovit velké množství potencionálních spotřebitelů za relativně nízkých mediálních nákladů. Tato metoda je nejúčinnější v případě kombinace s dalšími nástroji komunikačního mixu, se kterými se může vhodně doplňovat, dále je rozvíjet a podporovat, takže jen ve velmi malém procentu případů může fungovat jako samostatný nástroj.

 

 

 

 

Ústřední institut politického vzdělávání KSČM
autor: - red -

 

Cílem systematického studia v „Institutu“ je:


Posluchačům „Institutu“ poskytnout rozšíření znalostí vybraných společenskovědních oborů v aplikaci učení marxismu na současný vývoj, poskytnout jim další informace o využití marxistické teorie a metodologie v politické praxi, pokročilejším studentům rozšířit tyto znalosti o nové poznatky, trvale připravovat funkcionářský aktiv KSČM.


Studium „Institutu“ je jednoleté (2 semestry) v celkovém rozsahu 60 vyučovacích hodin. Výuka probíhá v prostorách ÚV KSČM, Politických vězňů, Praha 1.


Studium je určeno pro absolventy Sobotní univerzity Jana Švermy, Akademie základů společenských věd a dále pro mladé a nové členy strany, u nichž je úspěšné absolvování systematických politických vzdělávacích kurzů KSČM především akademického typu společenskovědního základu jedním ze základních požadavků na výkon funkcí v rámci KSČM, státní správě a exekutivě, a dále okresní a krajský funkcionářský a zastupitelský aktiv na úrovni obcí, krajů a centra.

Celostranický seminář na téma tvorby a obsahu webových stránek OV a KV KSČM
autor: Pavel Herman
zdroj: KSČM
Představení nového centralizovaného hierarchického systému webových stránek KSČM na úrovních ÚV – KV s možností připojení OV. Zefektivnění systému komunikace a zajišťování obsahu webových stránek KSČM. Definování legálnosti obsahu webových stránek KSČM a jeho editace. Diskuze na téma větší efektivity komunikace mezi tiskovými mluvčími KSČM a deníkem Haló noviny.
Vzdělávání mladých členů strany a sympatizantů
autor: - red -
Chcete vědět, co je ten Marxismus?

Kde se vlastně vzali komunisté?

Zajímají vás vztahy ve společnosti?

Chcete se připravit na vystupování na veřejnosti?

autor: Pavel Herman
 V tehdejším Československu lidé měnové reformy zažili celkem třikrát – v roce 1919, 1945 a 1953. Naposledy navíc ovšem ještě v modifikované podobě, v roce 1991. Měnové reformy obvykle plní jeden základní cíl, kterým je odstranění nadbytečné kupní síly obyvatelstva.

 

Týdeník Ekonom zhodnotil všechna důležitá kritéria a došel k závěru: „v důsledku měnové reformy v roce 1953 přišli občané zhruba o 160 miliard korun, Klausovou transformací na počátku 90. let zhruba o 100 miliard.“ Zápotocký připravil lidi o 1/6 státního rozpočtu, Klaus o 1/5.

Marxův Kapitál
autor: Pavel Herman

Marxova kniha Kapitál není mrtvá, protože je v současnosti tržní kapitál ještě pořád naživu. Kniha Kapitál je v podstatě rozsáhlý průvodce statistikou, dějinami, filozofií a základem kritiky politické ekonomie. Karel Marx ve svém díle podal od té doby nejlepší analýzu přechodu společnosti od feudalismu ke kapitalismu a hlubokou ekonomickou kritiku kapitalismu, období volné soutěže. Na základě zkušeností analyzuje ekonomický systém odcizující lidi sobě navzájem i světu, v němž jsou zotročeni obludnou mocí bezduchého kapitálu a zboží.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena