Záznam z okresní konference - Petr Cvalín
autor: Petr Cvalín
Záznam z okresní konference, kde stěžejní bod mého vystoupení bylo aktuální dění ve světě. To znamená uprchlickou krizi, která představuje pro Českou republiku bezpečnostní riziko. Dále jsem hovořil o konfliktu v Sýrii a o Islámském státu, který z tohoto konfliktu nejvíce vytěžil. Samozřejmě, že řeč přišla i na pana prezidenta Zemana. Ten jako jeden z mála politiků v Evropě poukazuje na potencionální rizika a nachází vhodná řešení problémů, týkajících se i islámu a takzvaných uprchlíků.
PF 2016
autor: Zdeněk Milata
Rozpory mezi imperialisty vedou svět ke globální válce
autor: - překlad -
zdroj: Komunistický svaz mládeže

Exkluzivní rozhovor Doga Can Orucoglu, tajemníka výboru pro mezinárodní vztahy Komunistické mládeže Turecka pro Komunistický svaz mládeže

1. Představte prosím krátce svou organizaci.

Naše organizace Komunistická mládež navazuje na mládež Komunistické strany Turecka (TKP), která byla vytvořena, když TKP v roce 2001 poprvé získala legální status. Po červnovém povstání (masové lidové hnutí, které začalo na náměstí Taksim, v parku Gezi v červnu 2013 a rozšířilo se po celém Turecku) jsme  viděli sblížení mezi novým průřezem dělnické třídy a studentskou mládeží, což byl výsledek neoliberálního způsobu akumulace, který do teď trval celkem 40 let. Pokládali jsme to za příležitost k organizování studující mládeže společně s pracující mládeží a znovu jsme zdůrazňovali, že neexistuje neutrální oblast, pokud jde o třídní boj.

Naší perspektivou je tedy organizace pracujících a studující mládeže pod vedením strany k boji za moc pracujících a socialistickou výstavbu. Bereme mládež z tohoto hlediska a přizpůsobujeme naše cesty a prostředky činnosti v různých oblastech boje mládeže, jako jsou střední školy, pracoviště, sídliště a vysoké školy, kde hlavně působíme.

Od roku 2002 má samozřejmě Turecko ve vládě fundamentalistickou protilidovou stranu (AKP), která neustále útočí na práva pracujících, sekularismus a na právo na vědecké a svobodné vzdělání.

Od začátku vedeme proti AKP kampaně, masová shromáždění a bojkoty, čelíme policejní brutalitě a také provokacím fašistických a fundamentálních gangů, najatých a ochraňovaných vládou.

Ústřední institut politického vzdělávání KSČM
autor: - red -

 

Cílem systematického studia v „Institutu“ je:


Posluchačům „Institutu“ poskytnout rozšíření znalostí vybraných společenskovědních oborů v aplikaci učení marxismu na současný vývoj, poskytnout jim další informace o využití marxistické teorie a metodologie v politické praxi, pokročilejším studentům rozšířit tyto znalosti o nové poznatky, trvale připravovat funkcionářský aktiv KSČM.


Studium „Institutu“ je jednoleté (2 semestry) v celkovém rozsahu 60 vyučovacích hodin. Výuka probíhá v prostorách ÚV KSČM, Politických vězňů, Praha 1.


Studium je určeno pro absolventy Sobotní univerzity Jana Švermy, Akademie základů společenských věd a dále pro mladé a nové členy strany, u nichž je úspěšné absolvování systematických politických vzdělávacích kurzů KSČM především akademického typu společenskovědního základu jedním ze základních požadavků na výkon funkcí v rámci KSČM, státní správě a exekutivě, a dále okresní a krajský funkcionářský a zastupitelský aktiv na úrovni obcí, krajů a centra.

K výročí 17. listopadu
autor: Zdeněk Milata
Zažili jsme dvojí oslavy sedmnáctého listopadu v roce 2015. Jedny se nesly v bezpočtu demonstrací po celé Praze, kde mimo legitimní názory občanů vystupovali státníci, na jiných se objevily politické fosilie typu pana Sládka. Boj o politické kolbiště běží plnou měrou a ani komunisté nezůstali stranou. Připomněli si důstojně výročí roku 1939 před Hlávkovou kolejí v Praze. Další akce strana oficiálně nepořádala. Musím říct, že jsem zklamán vyprázdněním výročí zejména ve vztahu k 26letům budování země pravdy a lásky. Vzpomeneme-li, že 26 let od Vítězného února 1948 tato země za sebou měla dávno kritickou diskusi k nedávné minulosti, pak zejména "náhradní" listopad nesoucí se v režii TOP 09 a dalších proamerických či pravdoláskařských exponentů, neměl s významem výročí nic společného.
Ze zastupitelstva města Milovice - 16. 11. 2015
autor: Zdeněk Milata
zdroj: Zastupitelstvo města Milovice

K tomu co proběhlo na zastupitelstvu v pondělí a pro obecnou informovanost veřejnosti přinášíme reportáž Milovice TV.

Na zastupitelstvu byl mimo jiné schválen prodej pozemku pro stavbu nové čerpací stanice s kavárnou v části Mladá, dále došlo k upřesnění smlouvy s Merhautovým pekařstvím. Schválily se směnné a darovací smlouvy s TT Develop - týká se to posledních třech Kyjeváků na Braniborské a Spojovací a s tím související výstavbou parkovacích stání, jako protihodnota jsou tři byty pro město.

V úpravě smlouvy s Centrem zdraví Milovice dojde k navýšení parkovacích míst na 26 z 17ti, nová poliklinika má vzniknout naproti Jednotě na Mladé. Dojde k výstavbě nového osvětlení u BMX dráhy, bude demolována budova u sběrného dvora pro novou HZS stanici, doplnily se chybějící prostředky pro provoz ZUŠ.

Vratimovský seminář 2015
autor: Pavel Herman
zdroj: Vratimovský seminář
 Téma letošního odborného semináře neslo název „Média dnes – informují či spíše manipulují?“ Mezi významné účastníky semináře patřili: Petr Šimůnek – místopředseda KSČM, náměstek hejtmana Ing. Ivan Strachoň a Monika Hoření – redaktorka Haló novin, Milan Peša – jeden z vedoucích pracovníků Univerzity Jana Švermy v Ostravě.


Na semináři vystoupili RSDr. Karel Klimša – zakladatel semináře, PhDr. Josef Skála, Csc. – historik a publicista, Prof. PhDr. Jan Keller, Csc. – sociolog a publicista a Prof. PhDr. Oskar Krejčí – politolog a publicista, aj.

Co skrývá Islám pod závojem?
autor: Pavel Herman
zdroj: Klub společenských věd v Brně
Sobotní debata 31. 10. 2015 v Klubu společenských věd se zabývala tématem „Co skrývá Islám pod závojem,“ kde bylo možné vyslechnout si různé pohledy na Islám a jeho kulturu.

 

První pohled se týkal Salmana Hasana, který jako bývalý muslim konvertoval ke křesťanství, tak vypovídal o praktikách Islámu. Rozlišuje mezi náboženstvím Islámu a samotnými muslimy, které miluje a nabádá, aby stáli na straně pravdy.

 

Druhý pohled na Islám se týkal Filipa Kaprála, brněnského muslima, který konvertoval k Islámu v roce 2000. S kulturou Islámu se seznámil, když podnikal cesty přes Turecko, Írán a Pákistán až do jižní Indie. Jako pravý muslim nám předvedl ukázku svoji kultury, pohostinnost a čajové umění.

Celostranický seminář na téma tvorby a obsahu webových stránek OV a KV KSČM
autor: Pavel Herman
zdroj: KSČM
Představení nového centralizovaného hierarchického systému webových stránek KSČM na úrovních ÚV – KV s možností připojení OV. Zefektivnění systému komunikace a zajišťování obsahu webových stránek KSČM. Definování legálnosti obsahu webových stránek KSČM a jeho editace. Diskuze na téma větší efektivity komunikace mezi tiskovými mluvčími KSČM a deníkem Haló noviny.
Vzdělávání mladých členů strany a sympatizantů
autor: - red -
Chcete vědět, co je ten Marxismus?

Kde se vlastně vzali komunisté?

Zajímají vás vztahy ve společnosti?

Chcete se připravit na vystupování na veřejnosti?

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena