autor: Zdeněk Milata / Jaroslav Stradiot
zdroj: KSČM Milovice

Je přerušený projekt vědeckotechnického parku v Milovicích novým tunelem a stane se dalším pomníkem, tentokrát post-sovětské éry??? Vše začalo v roce 2007, v roce 2010 byla schválena předkupní smlouva, která byla o tom, že v roce 2011 se začne stavět, o rok později bude dokončena první etapa. Leč nestalo se tak.

Mladí komunisté pro mír a spolupráci
autor: Zdeněk Milata
zdroj: http://www.halonoviny.cz
Ve dnech 5.-7. června proběhlo tradiční setkání mládeže KSČM organizované Komisí mládeže ÚV KSČM. Na 80 mladých se sjelo ze všech koutů republiky, aby strávili víkend plný poznání i zábavy a rekreace. K setkání bylo tentokrát vybráno místo s ohledem k památce Petra Vejvody, účastníka předchozího setkání mladých, který byl 14. října zavražděn rukou psychicky nemocné ženy při obraně spolužaček před školou ve Žďáru nad Sázavou.
ezinárodní konference KSČM v Praze - 2015
autor: Pavel Herman

V Praze ve dnech 23. - 24. května 2015 proběhla mezinárodní konference levicových stran, která kladla za cíl posoudit mezinárodní a politickou situaci ve světě. Konference se zúčastnilo 27 zahraničních účastníků z 18 zemí.

Mezi účastníky patřili zahraniční delegáti ze zemí jako Kuba, Brazílie, Čína, Vietnam, Portugalsko, Německo, Řecko a Japonsko.

Program konference byl rozdělen do čtyř samostatných bloků:

Nejhorší je existenční strach
autor: Filip Zachariáš
zdroj: http://www.halonoviny.cz/articles/view/38201110

Rozhovor Haló novin s předsedou OV KSČM Vyškov Filipem Zachariašem

 

Jak se v současnosti žije občanům Vyškovska?

 

Kdybych řekl, že dobře, byla by to stejně zavádějící odpověď, jako kdybych uvedl, že všem špatně. Vyškovsko se neodlišuje od zbytku republiky, a proto zde nalezneme jak občany z vyšších společenských tříd, tak lidi, kteří mají velmi hluboko do kapsy a spíše přežívají, než aby žili plnohodnotný život. Jinak ve společnosti roste strach. Rodiče se bojí o bezpečnost svých dětí, ale strach je přítomen i přímo na ulicích, i když Vyškovsko nepatří k lokalitám, kde by byla nadprůměrná kriminalita. Nejhorší je ovšem existenční strach, neboť pro spoustu lidí by znamenal měsíční výpadek příjmů velké problémy, stejně jako pokažená lednička nebo nějaký další nenadálý výdaj.

 

autor: Jaroslav Stradiot / Zdeněk Milata
zdroj: http://milovice.kscm.cz/article.asp?thema=5435&item=97558

ZO KSČM v Milovicích se usnesla uspořádat brigádu pro obnovu pomníku generála Sochora, který byl Hrdinou Sovětského svazu, významně se projevil v bojích na východní frontě, a po válce působil v Milovicích.

K účasti žádáme i občany našeho města, kterým není lhostejný vzhled našeho města a mají zájem se i něco o Milovicích dovědět. Brigáda proběhne v neděli 3. května v 10 hodin. Sraz je u pomníku, který se nachází na prostranství za budovou Policie ČR.

autor: Pavel Herman
 V tehdejším Československu lidé měnové reformy zažili celkem třikrát – v roce 1919, 1945 a 1953. Naposledy navíc ovšem ještě v modifikované podobě, v roce 1991. Měnové reformy obvykle plní jeden základní cíl, kterým je odstranění nadbytečné kupní síly obyvatelstva.

 

Týdeník Ekonom zhodnotil všechna důležitá kritéria a došel k závěru: „v důsledku měnové reformy v roce 1953 přišli občané zhruba o 160 miliard korun, Klausovou transformací na počátku 90. let zhruba o 100 miliard.“ Zápotocký připravil lidi o 1/6 státního rozpočtu, Klaus o 1/5.

Publikace TTIP je venku
EU zdaleka není dokonalá. Potřebuje radikální změny. Nyní se však nachází pod hrozbou demontáže své lepší stránky. Ta hrozba se jmenuje Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP). Doslova za zády veřejnosti vzniká historická dohoda s USA, která může pohřbít sociální citlivost či ohledy na zdraví lidí a životní prostředí, jež jsou v EU ve srovnání s ostatním světem výrazně vyšší.
Záměrem této publikace je otevřít diskusi o možných negativních dopadech TTIP a podpořit společenský tlak k tomu, aby byl stržen závoj tajemství, na kterém zjevně mají byrokratické špičky EU zájem.
„První máj“ oslavujeme jako „Den solidarity s dělníky“
autor: Pavel Herman

„První máj“ dnes pro mnoho lidí představuje den lásky. Jeho historie je však spojena s bojem za lidská a sociální práva. Jedná se o mezinárodní „Svátek pracujících“ spojený se solidaritou dělníků celého světa.

Rozhodnutí o každoročních oslavách „Prvního máje“ bylo přijato v roce 1899 na ustavujícím kongresu II.Internacionály v Paříži. Datum 1. května bylo stanoveno na paměť demonstrací 300 chicagských dělníků začátkem května 1886, po nichž bylo několik dělnických funkcionářů na základě vykonstruovaných obvinění popraveno. V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější.

První máj“ je mezinárodní „Svátek pracujících“ a „Den solidarity dělníků“ celého světa, který se v Čechách slavil poprvé v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. Jan Neruda jako přímý účastník ve slavném fejetonu napsal: „Ano: Byl první máj 1890. A kdo jej co muž dozrálý, myslivý prožil, do dnů svého života na něj nezapomene.“

V době „První republiky“ představoval „První máj“ symbol boje za sociální a politická práva obyčejných lidí. Jednalo se o celosvětový protest proti vykořisťování a ožebračování lidí ze strany politiků a podnikatelů, kteří dohromady tvořili vládnoucí vrstvu společnosti.

Oslavy „Prvního máje“ nejsou žádným výmyslem „Sovětského svazu,“ ale jedná se o „Svátek práce,“ přes jehož manifestace s pomocí odborových organizací docházelo k zajištění práva na práci, zavedení osmihodinové pracovní doby, sociálního zabezpečení, rovného přístupu ke vzdělání a bezplatné zdravotní péče.

UNITED – studijní zasedání ve Štrasburku
autor: Pavel Herman

Ve dnech 6. - 13. dubna 2015 jsem se zúčastnil studijního zasedání pořádaného organizací UNITED. Organizace UNITED pořádá studijní zasedání proti nacionalismu, rasismu, fašismu, diskriminaci a nenávisti. Tato mezinárodní organizace sdružuje celoevropskou síť organizací pro lidská práva, kterou podporuje více než 550 organizací ze 48 evropských zemí.

Flexibilní pracovní doba ano, nekončící ne!
autor: Filip Zachariáš

Nedávno jsme byli prostřednictvím médií seznámeni s výsledky průzkumu švédské společnosti Univerzum, která prováděla výzkum mezi vysokoškoláky, a s jejich představami o budoucím zaměstnání. Ve spolupráci se Studenta Media probíhalo dotazování také mezi studenty z České republiky, kterých bylo na třináct tisíc.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena