další 51-57 další
Poláci se snaží překrucovat historické události druhé světové války

Nejen samotní Ukrajinci s premiérem Jaceňukem se snaží interpretovat historická fakta druhé světové války tak, jak jim to momentálně vyhovuje.

 

Dokonce i Poláci, kteří neustále dávají na obdiv, že jsou "výkladní skříní demokracie v Evropě", se snaží překroutit historické události druhé světové války. Například polský ministr zahraničí Grzegorz Schetyna v rozhlasu prohlásil, že koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau osvobodili Ukrajinci.

Začínám nabývat dojmu, že polský národ je stejně protirusky zfanatizovaný tak, jako ten ukrajinský. A ve vší protiruské hysterii a fanatičnosti Poláci zapomínají na to, že právě Rudé armádě, která je osvobodila od nadvlády nacistů, vděčí za svoje přežití. A toto platí i pro Ukrajince.

Demokracie začíná tam, kde končí signál České televize!
autor: Pavel Herman

Téměř vůbec nás nemusí znepokojovat, že si ze svých koncesionářských poplatků platíme propagandu, která je namířena proti veřejnému mínění. Je to jen další z důkazů, že demokracie u nás je falešný pojem.

Česká televize vysílá své zpravodajství na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků pouze tehdy, pokud prosazují a dívají se na věci z úhlu pohledu tradic evropského humanismu. 

Přejete si objektivní zprávy z vojenských intervencí USA? Přejete si objektivní zprávy o tom, jak se žilo za socialismu v letech 1948 až 1989? Přejete si objektivní zprávy o náboženském fundamentalismu? Tak tady je rozhodně nečekejte!!!

Zkrátka žijeme v době, kterou prostřednictvím médií ovládají elity. Evropská komise tak určuje, čím nás bude Česká televize krmit.

Demokracie začíná tam, kde končí signál České televize! A pravda a láska musí zvítězit. Z pohledu ČT a Evropské komise i nad skutečnou pravdou!

Marxův Kapitál
autor: Pavel Herman

Marxova kniha Kapitál není mrtvá, protože je v současnosti tržní kapitál ještě pořád naživu. Kniha Kapitál je v podstatě rozsáhlý průvodce statistikou, dějinami, filozofií a základem kritiky politické ekonomie. Karel Marx ve svém díle podal od té doby nejlepší analýzu přechodu společnosti od feudalismu ke kapitalismu a hlubokou ekonomickou kritiku kapitalismu, období volné soutěže. Na základě zkušeností analyzuje ekonomický systém odcizující lidi sobě navzájem i světu, v němž jsou zotročeni obludnou mocí bezduchého kapitálu a zboží.

Seznamte se s filmovou tvorbou Libora Veselého
autor: Libor Veselý
Libor Veselý je spoluautorem několika amatérských filmů. Záhady Krysařova kraje je představení okolí města Vyškova z pohledu záhad. Film je trochu parodie na všelijaké záhady. Malíř švestkových knedlíků je trochu dokument o jednom malíři abstraktních obrazů. Jmenuje se Pier, čte se pjér a pjéry jsou na Moravě švestkové knedlíky. Vyškov v proměnách času je film vytvořený z rozpohybovaných fotografií. Lóže vyvrhelovo je klip skupiny Defeated, vytvořený podle jejich přání s naší invencí. Vyškov turistický průvodce je průvodce. Poslední film je krátký film studentky žurnalistiky o mě a mém cvičení jógy. Na Humanartu je několik ukázek z malé části z mé tvorby v oblasti literatury.
Mladí komunisté podporují boj studentů v Anglii za snížení školného ve výši až 9000 Liber
Právo na vzdělávání, dle potřeb společnosti a schopností studenta, deklarovala celá řada lidsko-právních dokumentů. Přesto je toto právo neustále předmětem různých diskuzí, hledání cest jak toto právo omezit či zcela zrušit. Stále se opakují klišé, že co je zdarma nemůže být kvalitní nebo proč by měla celá společnost platit vysokoškolákům jejich studia, ať si to platí sami.
Zprvu bývá společnosti vnucováno nízké, údajně sociálně únosné školné, pokud možno ještě odložené. To poté, co je prosazeno, pak velmi rychle přestává být nízké nebo sociálně únosné a odloženost zůstane v tom, že si na něj můžete půjčit od bank a pak jim to vracet s vysokým úrokem, pokud tedy splníte požadavky banky na půjčku.

Taková situace je právě v Británii, kde školné dosahuje až 9 000 liber, tzn. přes 300 000 korun. To se pochopitelně celé řadě britských studentů nelíbí.
Komise mládeže ÚV KSČM
autor: -red-
zdroj: KM ÚV KSČM

Komise mládeže ÚV KSČM je iniciativním a poradním orgánem Komunistické strany Čech a Moravy ve věci otázek souvisejících se životem mladé generace.

Komise mládeže ÚV KSČM chce oslovit mladé lidi vizí spravedlivé a prosperující společnosti založené na úctě člověka k člověku, tradičních evropských hodnotách, svobodě jednotlivce, s širokou účastí společnosti na správě společných záležitostí.

Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo má zájem o dění ve společnosti, o možnost být součástí širší skupiny podobně naladěných mladých lidí a společně s nimi se nejen účastnit, ale také plánovat a organizovat místní či krajské kulturní, sportovní aj. akce. Využívat možnosti tematicky pestrého spektra pořádaných celorepublikových akcí a seminářů. Nelze vynechat možnost plynoucí z provázání s mnoha podobně orientovanými zahraničními organizacemi v podobě různých zahraničních seminářů a stáží.

Struktura Komise mládeže ÚV KSČM

předseda KM ÚV KSČM

Zdeněk Milata - milata.zdenek@seznam.cz

tajemník KM ÚV KSČM

Jaroslav Růžička - jaroslav.ruzicka@kscm.cz


Sekce KM:

Životního prostředí - Miroslav Hajdušík

Mediální - Pavel Herman

Vzdělávací - Václav Štekl

Zájmová - Ctirad Musil

 

V každém kraji působí Krajská komise mládeže. Krajů je celkem 14. Máme tedy 14 krajánků, kteří tvoří mimo vedení a zástupce sekcí centrální Komisi mládeže Ústředního výboru KSČM.

Životní úroveň za 40 let socialismu a 25 let kapitalismu
autor: Pavel Herman
zdroj: mediální sekce KM ÚV KSČM

Koncem roku 1948 bylo v ČSR celkem 757 miliard Kčs, ale již koncem roku 1989 měla ČSSR prostředky v celkové hodnotě 5.178 miliard Kčs. Majetek tedy vzrostl 6,8krát. V letech 1989 až 2014 vzrostl hrubý domácí produkt o více než polovinu. Zatím co v roce 1990 činil HDP 672 miliard korun, nyní je více než čtyři biliony korun. HDP se tedy celkově zvýšilo 6krát.

další 51-57 další
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena